İş İlanları

Dijital Proje ve Müşteri Yöneticisi

Mükemmel yazılı,sözlü iletişim ve organizasyon becerilerine sahip; sorumluluk alıp karar karar verebilecek, motive, açık fakirli ve zorluklarla başa çıkmaya hazır proje yöneticisi. Seni arıyoruz!

Junior
Mid-Sr
Full-Time

Anahtar Sorumluluklar:

Ürün Yönetimi:

Hem müşteri tabanlı hem de dahili startup projeleri için ürün gereksinimlerini tanımlama ve takip etme.
Geliştirilecek özellikleri önceliklendirme, kullanıcı hikayeleri yazma ve kabul kriterlerini tanımlama konusunda geliştirme ekipleriyle işbirliği yapma.
Projelerin programa uygun kalmasını sağlama adına ürün geliştirme zaman çizelgelerini denetleme.
Ürün incelemeleri, sprint incelemeleri ve diğer önemli toplantıları organize etme ve yönetme.
Hem müşteri ürünleri hem de dahili girişimlerle ilgili kararları bilgilendirmek amacıyla kullanıcı geri bildirimleri, kullanım modelleri ve pazar eğilimlerini analiz etme.
Tüm ürünlerin kalite standartlarını karşılama veya aşma ve hedefleri yerine getirme konusunda emin olma.

Müşteri Yönetimi:

Atanmış müşteriler için birincil irtibat kişisi olarak hizmet verme.
İş ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlama ve bu doğrultuda müşterilerle uzun vadeli ilişkiler geliştirme.
Proje durumunu gözden geçirme ve müşteri geri bildirimlerini toplama amacıyla düzenli check-in toplantıları yapma.
Müşteri ihtiyaçlarına göre üst satış veya çapraz satış fırsatlarını belirleme.
Müşterilerin endişelerini derhal ve profesyonelce çözme.
Çıktıların müşteri beklentileriyle uyumlu olmasını sağlamak adına dahili ekiplerle yakın çalışma.
Müşteri etkileşimleri, geri bildirimler ve ürün ilerlemesi hakkında ayrıntılı kayıtlar tutma.

Nitelikler:

İşletme, Bilgisayar Bilimleri veya ilgili alanda lisans derecesi.
Tercihen bir yazılım geliştirme veya startup ortamında ürün yönetiminde en az 1 yıllık deneyim.
Müşteri ilişkileri yönetiminde deneyim.
Yazılım geliştirme metodolojilerine aşina olma (örn. Agile, Scrum).
Şahane iletişim becerilerine sahip olma.
Çoklu görev yapabilme, öncelikleri belirleme ve zamanı etkin bir şekilde yönetme yeteneği.
Keskin problem çözme becerileri ve detaylara dikkat.
JIRA, Confluence, CRM sistemleri gibi belirli araçlar/yazılımlarda yetkinlik.