...

1- Zend Uygulama Motoru

Zend Motoru,PHP 4 ile 1999 yılından beri, PHP’ye güç vermekte. Zend, C ile yazılmış ve PHP programlama dilini yorumlayan açık kaynaklı bir uygulama motorudur. PHP 5.X sürümlerinde, ilk Zend Motorunun, daha gelişmiş özelliklerini içeren, genişletilebilir bir nesne yapısı ve daha iyi performans sunan Zend Engine II’yi kullanılıyor.

PHP 7 ile birlikte ise uygulama motoru PHP#NG (Next Generation) motoru kullanılmaktadır.

2- Performans

PHPNG uygulama motoru sayesinde PHP 7 ile projelerde 2 kat fazla performans almak mümkün. Bellek kullanımı optimize edilirken, çalışma zamanında derlemeye (just-in-time compilation) izin veren tam zamanında derleme eklendi.

PHP 7

PHP 7

3- Daha Gelişmiş Windows Desteği

PHP, native olarak Linux ortamında çalışırken, ayrıca Windows sistemlerde de çalışabiliyor. PHP 5.x , 64 bit Integer ya da büyük dosya desteği sunmadığı için 64 bit mimarilerinde deneysel sürüm olarak kabul ediliyordu.

PHP 7.X, 64 bit Integer ve büyük dosyalara destek vererek 64 bit Windows sistemlerinde de artık kararlı sürüm olarak dağıtılmakta.

4- Yeni SpaceShip ve Null Birleştirici Operatörleri

Spaceship operatörü, RFC’de Birleşik Karşılaştırma Operatörü ismiyle kullanılmakta. Bu yeni operator ‘<=>’ şeklinde gösteriliyor. Operator, uzay gemisine benzediği için ‘spaceship’ ismiyle anılıyor.

Spacehip ile iki değer eşit ise 0, soldaki büyükse 1, sağdaki büyükse -1 değerini döndürüyor. Ayrıca bu operatör Perl ve Ruby’de yönlü karşılaştırma operatörü adıyla ifade ediliyor.

PHP 7

Null birleştirici operatör ise ‘??’ şeklinde kullanılıyor. Herhangi bir objenin var olup olmadığını kontrol eder ve yoksa varsayılan bir değer döndürür.

PHP 7

5- Tip Bildirimleri

Bir fonksiyonun dönüş tipini tanımlayarak istenmeyen dönüş tiplerini önlemek artık mümkün. Diğer dillerde olan ve kod kalitesini artıran bu özellik PHP 7.x ile birlikte geliyor.

PHP 7

“Yazmak, geleceği görmektir.” Paul Valéry